Skip to main content Skip to search

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Paikallispankkien PP-Laskenta Oy

Rekisterin pitäjä:
Paikallispankkien PP-Laskenta Oy
Yhteystiedot: Linnoitustie 9, 02600 ESPOO, puh. 09 548 050, sähköposti ppl.tiedotus(at)samlink.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: PP-Laskennan viestintä , Linnoitustie 9, 02600 ESPOO, ppl.tiedotus(at)samlink.fi

Rekisterin nimi: Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelijät

Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n asiakasrekisteri on sähköinen henkilötietorekisteri. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja PP-Laskennan oman viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään ensisijaisesti asiakasviestinnän (mm. uutiskirjeiden ja tiedotteiden) toimittamiseksi Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille ja muille viestintää tilanneille.

Rekisteristä ja sen käytöstä vastaa yrityksen viestintäosasto. Rekisterin käsittelyyn on lisäksi oikeus Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n  asiakkuushallinnan ja myynnin määrätyillä henkilöillä . Uutiskirjeiden jakelun osalta rekisteriä tarkastelee myös toimituksen tekevä Kumppania Oy. Rekisteristä toimitetaan myös otteita sähköpostiosoitteistosta Koodiviidakko Oy:n Postiviidakko-työkaluun sekä Campaign Monitor-työkaluun  uutiskirjeiden jakelua varten.

Rekisterin tietosisältö 

Henkilön

• nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• titteli
• organisaatio
• organisaation osoite
• toimiala
• toimitettavat julkaisut (uutiskirjeet, tiedotteet, kutsut)
• tieto tapahtumiimme osallistumisesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisistä julkaisuista tilaajan tiedot välittyvät suoraan Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:öön  tai välillisesti Kumppania Oy:n tarjoaman palvelun kautta. Rekisteriin henkilötietoja kertyy myös Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n  oman toiminnan kautta. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan kerätä ja päivittää tietopalveluja tarjoavista julkisista rekistereistä ja tietolähteistä, yrityshakemistoista ja rekisteripitäjän yhteistyökumppaneilta. Rekisteriin henkilötiedot päivitetään ja tallennetaan manuaalisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksessa asiakasrekisteristä nimi- ja osoitetietoja rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille. Jokainen henkilö voi perua kyseessä olevan sähköisen julkaisun tilauksen suoraan julkaisusta löytyvästä linkistä. Lisäksi henkilö voi pyytää hänen poistamistaan rekisteristä kokonaan tai tiettyjen julkaisujen osalta Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n   viestinnästä tai oman asiakasryhmänsä asiakkuusvastaavalta .

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytyksen periaatteet

Viestintä- ja markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö toimii sellaisissa työtehtävissä, joihin PP-Laskennan viestintä tai markkinointi kohdistuu, eikä hän ole kieltäytynyt vastaanottamasta viestintää tai markkinointia. Mikäli henkilö kieltäytyy viestinnästä tai markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n  sisäisessä käytössä olevassa suojatussa intranet-palvelussa, johon on pääsy ainoastaan yrityksen henkilöstöllä suljetusta tietoverkosta. Lisäksi rekisterin käsittely on teknisesti rajoitettu vain tarkoituksenmukaisille henkilöstön edustajille. Intranetiin pääsy edellyttää käyttöoikeutta Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n n verkkoon.

Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan velvoittavaa tietosuojalainsäädäntöä.